Food
SE
Branschriktlinje Rätt temperatur under lagring och transport för kylda och frysta livsmedel
SV
The correct temperature during storage and transport of frozen and chilled food
Guide for frozen and chilled food
2021
Svensk Dagligvaruhandel
https://www.svenskdagligvaruhandel.se/kontakt/
Food: Cold storage,Transport
Other : temperature
Food: various food
Construction; layout and equipment


Back to main page