Food
SE
Branschriktlinjer för småskalig slakt och styckning av storboskap, gris och lamm
SV
Meat
Guide for small scale slaughter and cutting-up of livestock, pigs and lamb
2009
JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik, Sveriges Småskaliga Kontrollslakteriers Förening
http://www.jti.se/index.php?page=kontakta-oss-2, http://www.ssks.eu/?page_id=20
Food: Cutting plant,Slaughterhouse
HACCP
Food: bovine meat,pig meat,ovine meat
SME


Back to main page