Food/Feed
SE
Branschriktlinjer för hygienisk produktion av mjölkprodukter
SV
Milk products
Guide for hygienic production of milk products
2017
Svensk mjölk (LRF mjölk)
http://www.lrf.se/om-lrf/kontakta-oss/branschavdelningar/lrf-mjolk/
Food: Processing plant
Feed: Feed materials
HACCP
Food: dairy products


Back to main page