Food
RO
Ghid de bune practici de igienă şi producţie pentru sectorul de procesare a cărnii
RO
meat
Guide of good hygiene and production practices for meat processing industry
2006
Romanian Meat Association (ARC)
www.rma.ro
ISBN (10) 973 87656 1 7


Back to main page