Food
PL
Przewodnik dobrej praktyki higienicznej i przetwórczej w branży mleczarskiej
PL,EN
Dairy Sector
Guide of Good Hygiene and Processing Practice in Dairy Sector
2004
Związek Polskich Przetwórców Mleka
ISBN 83-917997-1-9


Back to main page