Food
PL
Zasady systemu HACCP oraz GHP/GMP w zakładach produkcji i obrotu żywnością oraz żywienia zbiorowego
PL
Catering (collective nourishment)
HACCP regulations for food plants, food operators and institution of collective nourishment (food serving establishments)
2004
Publikacja powstata z inicjatywy glownego inspektora sanitarnego
www.fapa.com.pl


Back to main page