Food
PL
Wdrażanie systemu HACCP w małych i średnich przedsiębiorstwach sektora żywnościowego, poradnik dla kierujących zakładem
PL
Retail
HACCP system implementation in small and middle size food sector entrepreneurs, guides for managers
2003
FAPA
ISBN: 83-88010-53-0
Food: Retail


Back to main page