Food
LV
Augļu, ogu un dārzeņu pārstrādes labas higiēnas un ražošanas prakses vadlīnijas
LV
Fruit and vegetables
Guidelines of good hygiene and production practice for fruit, berry and vegetable processing
2007
Working group
www.zm.gov.lv/?sadala=1062
Food: vegetables,fruit


Back to main page