Food
LV
Labas higiēnas un ražošanas prakses vadlīnijas piena pārstrādes uzņēmumiem
LV
Milk
Guidelines of good hygiene and production practice for milk processing establishments
2007
association
www.zm.gov.lv/?sadala=1062
Food: dairy products


Back to main page