Food
LV
Labas higiēnas prakses vadlīnijas svaigpiena ražošanai saimniecībās Latvijā un izplatīšanai Latvijā
LV
milk
Guidelines of Good Hygiene Practice for fresh milk production on farms in Latvia and for distribution in Latvia
2007
association
www.zm.gov.lv/?sadala=1062
Food: milk


Back to main page