Food
LV
Labas higiēnas un ražošanas prakses vadlīnijas konditorejas un kulinārijas ražošanas uzņēmumos
LV
Food industry
Guidelines of Good Hygiene Practice for confectionery and precooked food establishments
2007
association
www.zm.gov.lv/?sadala=1062


Back to main page