Food
LV
Labas higiēnas prakses un paškontroles vadlīnijas slēgta tipa sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem, pārvietojamām un pagaidu telpām
LV
catering
Guidelines of Good Hygiene Practice and Self-check for closed catering establishments, mobile and provisional premises
2007
Working group
www.zm.gov.lv/?sadala=1062


Back to main page