Food
LV
Labas higiēnas prakses vadlīnijas augļu un ogu pārstrādei un raudzētu alkoholisko dzērienu ražošanai no pašsaražotās augļu – ogu produkcijas
LV
hygiene
Guidelines of Good Hygiene Practice for processing of fruits and berries and production of fermented spirit beverages from own produced fruits and berries
2007
association
www.zm.gov.lv/?sadala=1062


Back to main page