Food
LV
Labas higiēnas prakses vadlīnijas kaltētu garšaugu, tējas un ārstniecības augu pirmapstrādei, pārstrādei un realizācijai bioloģiskajā lauksaimniecībā
LV
hygiene
Guidelines of Good Hygiene Practice for primary treatment, processing and distribution of dried flavoring herbs, herbal tea and medicinal herbs in organic agriculture
2008
association
www.zm.gov.lv/?sadala=1062


Back to main page