Δεν έχω πρόσβαση στο SANI2,


ακολουθήστε τότε την ακόλουθη διαδικασία


1. Δημιουργήστε λογαριασμό ECAS *.

2. Μόλις δημιουργήσετε έγκυρο λογαριασμό ECAS, επικοινωνήστε με έναν διαχειριστή στη χώρα σας και ζητήστε πρόσβαση στο SANI2.

3. Όταν ο διαχειριστής σάς δημιουργήσει λογαριασμό SANI2, θα λάβετε e-mail για να επιβεβαιώσετε την εγγραφή σας.

4. Κάντε κλικ στον υπερσύνδεσμο του e-mail και συνδεθείτε με την ECAS όταν σας ζητηθεί.


* Παραλήψτε αυτό το βήμα αν έχετε έγκυρο λογαριασμό ECA

Έχω ήδη πρόσβαση στο SANI2,


τότε


Κάντε κλικ στο παρακάτω λογότυπο για να συνδεθείτε με SANI2 μέσω ECAS.